KAPATILMIŞTIR

UYARI: Bu alan adına ait web sitesi: uzun ve ağır yaptırım uygulanarak kendilerini firma sahibi olarak tanıtan yetkisiz kişiler tarafından, yüklenici firma üzerinde tüm egoları tatmin edilmek suretiyle hiçbir ödeme alınmadan internet yayın hayatı başlatılmıştır. sonraki dönemlerde .html kodları izinsiz olarak çalınıp, http://www.hidrolikvinc.org/ ve bunun gibi farklı domainlerde yayınlanmasından ötürü ve malum, kimliği belirsiz kişiler tarafından ödeme yapılmamasından ötürü süresiz olarak kapatılmıştır.